fredag 26 januari 2018

Ofrivillig eller frivillig förtidspensionering – varierande omständigheter och sammanhang avgör ödet


Strax efter att vi gick in på det nya året stötte jag på två i mitt tycke intressanta meddelanden från pensionsbranschen i både Finland och Sverige. Informationen i nyheterna hänför sig till två separata undersökningar som gjorts i respektive land. Gemensamt är att de båda går in på orsakerna och sambanden till att personer går tidigare i pension. I problemställningen beskriver de trots allt rätt så olika fenomen om vad som kan ligga bakom att man lämnar arbetslivet tidigare än planerat. Det finns kopplingar att se trots att de socialpolitiska perspektiven skiljer sig från varandra, tycker jag. Ämnena är på intet sätt nya eller främmande i samhälleliga debatter men får genom forskningen ändå mer belägg. Eftersom man nu eftersträvar att förlänga yrkeskarriärerna och göra arbetslivet allt mer flexibelt är det naturligt att forskningen riktar sig på de faktorer som bromsar den önskade utvecklingen.  

Enligt undersökningen som Pensionsskyddscentralen gjorde nyligen mångdubblas risken för förtidspensionering på grund av arbetslöshet. I undersökningen granskades över 50-åriga löntagares intentioner inför pensioneringen och tidpunkten för när de går i pension. Inte helt överraskande har de löntagare som drabbas av arbetslöshet betydligt svårare att hållas kvar på arbetsmarknaden till pensionsåldern, i synnerhet de kvinnliga. För långtidsarbetslösa blir möjligheterna allt svagare, och av dessa består ungefär 40% av äldre personer. För relativt många kan pensionsslussen bli ett alternativ då arbetslösheten pågått en längre tid och pensionsåldern närmar sig. 

Intressant nog tycks löntagarna inte ha svårigheter i att noggrant uppskatta när de ämnar pensionera sig. I genomsnitt pensionerar sig löntagarna bara något senare än vad gäller den egna uppskattningen. Kvinnor med höga inkomster ämnar mer sällan fortsätta i arbetslivet efter den egna pensionsåldern utan pensionerar sig oftast vid 63 års ålder, gav undersökningen vid handen.

Vill du läsa undersökningen (på finska) hittar du den här. Forskarna Nivalainen & Järnefelt som har framställt rapporten skriver i slutorden att de utgående från det här resultatet i framtida forskning borde sålla bort den population som upplevt arbetslöshet eller sjukdom för att få en ännu exaktare uppfattning om den planerade pensioneringen vs den förverkligade pensioneringen. Detta utgående från det faktum att just dessa omständigheter förkortar yrkeskarriären.   

Ungefär samtidigt som arbetslöshetens följder på pensioneringen diskuteras i Finland lyfter man i Sverige fram mor- och farföräldrarnas allt större betydelse för barnbarnen och de samband man där kunnat utröna när man studerat vilka orsakerna är för den här målgruppen vad beträffar pensioneringsplanerna. Enligt undersökningen inverkar mor- och farföräldraskapet på att man går tidigare i pension. Familjesituationen och attityderna till att hjälpa yngre generationer är kanske inte de samma längre som för bara tio eller tjugo år tillbaka.

Min goda vän och kollega Katri Halen har i sin pågående doktorsavhandling valt att undersöka i vilken mån äldre personer väljer att fortsätta i arbetslivet bland annat utgående från teorin om avtalsenlighet. Hon har valt att studera hur de privata motiven styr personers vilja att fortsätta jobba längre. Att finnas till för de egna barnen eller barnbarnen baserar ju sig på frivillighet och personliga skäl, som fenomen är de säkert inte några som i samma utsträckning styrs av yttre och strukturella faktorer som arbetslösheten. Det finns väldigt många dimensioner och kombinationer i den här frågan, och det finns hur mycket som helst som ännu är outforskat. Vilka är de dragande krafterna till att man går i pension och vilka är de frånstötande? Jag kommer senare att återkomma till avhandlingen i det skedet den publiceras.

Är de privata skälen alltid ”frivilliga” eller bygger de på andra slags förväntningar? Är realiteterna och förväntningarna varandras rivaler eftersom pensioneringen inte automatiskt betyder latemansdagar på spanska solkusten? För någon kan familjens behov av stöd vara så stort, t.ex. hos ålderstigna föräldrar eller hos barnen, att en tidigare pensionering bara är den enda utvägen. Hos grannen sörjer man att familjen drabbats av en uppsägning i samband med arbetsgivarens samarbetsförhandlingar och någon annanstans har man just fått besked om en obotlig sjukdom. Men dessa är som sagt bara några varianter.    

lördag 30 december 2017

Nyårsspelet


Året börjar lida mot sitt slut. Det brukar ge upphov till summeringar av olika slag. Vilka var de stora rubrikerna under året? Var fanns sensationerna? Vad kom oväntat?

En sammanfattning sätter allting bättre på plats. Tänker jag på början av året så här generellt kommer jag inte att tänka på just någonting, kommer inte ihåg. Det är antagligen ganska ovidkommande att jag inte minns, vad spelar det för roll? Det händer mycket hela tiden verkar det som, men en stor del av det aktuella spolas också ganska fort bort eller flyter formlöst omkring i det så kallade nyhetsflödet. Ett jämntjockt Sote till exempel.

Tänker jag på slutåret blir det typ #meetoo och västmetron som kan plockas fram i mitt kartotek över det gångna året. Och bättre kommer det väl inte att bli under åren framöver, med mitt minne alltså. Den inlärda lineära tidsuppfattningen har kanske fått sig en törn, min tidsuppfattning har alldeles klart fått det. Centralminnet sprakar gnistor och är överbelastat. Eller är det kanske bara frågan om att kunna sålla rätt, vad är av betydelse och vad är rent ut sagt avfall i raden händelser vi konstant blir serverade?

Tänk dig en lek eller ett spel då du firar nyårsafton på en fest där alla inbjudna ska redogöra för vad som hände i världen under året. Kostar inget, högst bara lite pappersmaterial och några pennor. Smäll pappren på bordet och ge alla gäster en penna var. På pappren har du indelat året med årets alla månader och lämnat plats för kommentarer därunder. 

Ingen får googla, ingen får kolla i Outlook-kalendern eller använda andra applikationer, ingen får ringa upp de släktingar som ännu minns något. Här bjuds det alltså inte på några livlinor eller någon sista utväg. Allt som framställs i spalterna för kommentarer ska bygga på det egna minnet. Det är spelets regler.

Vill man försöka hålla elitnivå i spelet ska man endast hänvisa till händelser ute i samhället, men för att underlätta allas plåga kan man också gå ner på allmogenivå och även tillåta spelarna att minnas upplevelser i privatlivet. Vad gjorde du i mars 2017? Minns du det?

Vinnaren är utan vidare den som skrivit ner mest, vilket betyder att kontrollanten onekligen får det jobbigt. Men då jobbet är gjort får värden åtminstone en hel massa material som underlag för olika samtal om hen så vill. Senast nu är det dags att dra fram lådvinet om man inte har gjort det tidigare.

Jag har alltid varit barnsligt förtjust i det kronologiska. Förenklat: när tog någonting sats och när blåstes spelet av? Vad hände däremellan? Fortfarande kan man i arbetslivet ha en massa nonstop-projekt på gång som för alla parter är tämligen ineffektiva, låter bekant eller hur? Ingen minns längre när man påbörjade projektet, frågar man runt kan det för någon ha pågått i två, tre år medan sanningen är fem år. Tidsuppfattningen blir grumligare ju mer tid som förflyter, så är det bara. Därför tror jag att det alltid är bra med en tillbakablick på det man har gjort eller en kronologisk indelning av något slag.

lördag 9 december 2017

Lika barn leka bäst?


Att skapa en dynamisk vi-anda hör säkert inte till den lättaste uppgiften ju större företag det är fråga om. Ändå är det viktigt att kunna intyga andra om att en sådan existerar och att man har lyckats, något annat vill man väl inte. Det är viktigt det här med arbetstrivsel. Men vi trivs ju alla på så olika sätt och därför behöver vi mätare som indikerar på att allt står rätt till. I det stora hela. Kvar blir oftast smärtpunkter som ingen vill ta sig an, någon gör kanske ett försök då och då för att verkligen lyssna, tills de lämnas och glöms bort. Man håller i stället sitt fokus på det som är tryggt och går att mäta med goda resultat. Man poängterar att man vill föra en öppen dialog, men hur ofta gör man det ändå på riktigt? Vem uppmanas att säga sina åsikter högt och vem borde tystas ner istället? Vem har den rätta inställningen?

Just nu är det modernt att berätta historier. I en sådan utsträckning att intresset för fenomenet högst antagligen redan börjat falna. Företagets fina historia ska basuneras ut på sätt eller annat. Historieberättandet motiveras med att man sålunda minns företaget bättre. Man har lättare att erinra sig det berättade eftersom det är anknutet till en berättelse. Inget att säga där, det förhåller sig säkert så. Så länge man funderar på hur man vill skildra sin historia. Att kopiera andras framställningar i den mån det är möjligt är tråkigt. Men det är tryggt.

Så till rubriken efter den här inledningen. Lika barn leka bäst. När ska vi komma ifrån det? På arbetsplatser finns det alltid grupperingar och inre klickar, så är det bara. Det är vi vana vid från andra kontexter också. Vi kan inte utan vidare platsa in överallt. Antagligen inte heller var som helst i de sociala medierna. När kutymen är den att allt fler arbetstagare förväntas ivrigt marknadsföra sitt företag på olika kanaler har jag ofta undrat på rollfördelningen här. Är den rättvis? Vem följer vem och vem uppbackar vem? Det är sannerligen på gränsen till att man blir riktigt pinsam och patetisk om man för det här på tal. Är man utanför som en sparv i tranedansen? Man kanske blir uppmanad att vara med, men så vill ingen följa dig eller gilla dig. Vad säger det? Man ska marknadsföra företaget, sporra ledningen och hashtagga tillställningar med kluriga ord för brinnande livet och allt man orkar, men så lämnas man ensam i olika sammanhang utan att någon gillar eller tvittrar dina genmälen. Det är som att tystas ner tycker jag. Att sakna betydelse. Om inte detta är ett slags rakt ställningstagande och okollegialt beteende så vad är det då?

Jag har gjort några torftiga försök några gånger och försökt diskutera det här med olika personer, antingen på jobbet eller privat, men märkt att ingen trivs i den här diskussionen. Många har skruvat på sig besvärat och tyckt att allt ändå är frivilligt, kopplat till eget initiativ och intresse osv. Olikt beteende i de sociala medierna, alla kan inte följa alla osv. Flödet täpps till. Men hur delar vi vår information om fördelningen i många avseenden är i obalans? Om man verkligen hade ambitionen att frångå hierarkiska strukturer skulle man väl börja med att kartlägga hur det står till på den här fronten eftersom det här kommer att bli vardag.  Estraden ska vara tillgänglig för alla när man väl gått in för det och uppbackningen ska vara ömsesidig. Att tro att arbetstagare är lakejer som ska stå givakt och gilla när något stort är på gång tycker jag att är föråldrat.   

torsdag 23 november 2017

Kan man säga högt att man inte vet?


Häromkvällen var jag och min dotter ute och rastade hunden. Det är något vi gör rätt ofta tillsammans. Under våra promenader brukar vi hinna gå igenom det senaste, men samtidigt har vi också som vana att reflektera över ganska besynnerliga saker och väldigt ofta fantisera dessutom. Att fantisera och föreställa sig olika tokiga situationer tror jag att är en stark sida speciellt hos oss kvinnor, men det kan ju hända att jag bommar här. Men roligt är det i varje fall.

Medan vi promenerade talade vi om hur svårt det ibland kan vara att medge högt för andra att man inte vet någonting, inte hört den senaste nyheten eller att man kanske inte längre kommer ihåg det man borde komma ihåg. Min dotter hade samma dag varit med om att eleverna under en lektion blivit tillfrågade om de kom ihåg ett rasistiskt händelseförlopp som hade skett utomlands för kanske ett halvt år sedan. En stor del av eleverna visade sig komma ihåg det skedda genom att räcka upp handen. Hur många gånger har man inte upplevt det där? Det är ju pinsamt att inte veta. Att sitta där på sin pall och vara den enda som inte vet, det går ju inte för sig. Att veta är att ha makten. Istället räcker man osäkert upp handen och hoppas att ingen genomskådar en.  

Det lustiga är att man hur lätt som helst tar intryck av andra. Som ett flockdjur följer man efter. Men om man väljer att tänka efter och stå för den egna uppfattningen kan mottagandet bli intressant. Fastän det gäller petitesser kan någon annan högt förundra sig över det man inte vet. Vad ska man svara på det? Nej, jag vet faktiskt inte. Nej, nu kommer jag inte ihåg hur det förhåller sig.

Det här kan kanske inte tillämpas i alla situationer, ibland måste vetandet vara vattentätt och man måste komma ihåg. Men att bråka om kunnandet när det gäller nyheter som starkt påminner om varandra är väl att gå lite för långt?

Jag försökte trösta med att det aldrig tar slut. Men det är väl inte att trösta. Vuxna kan ofta bete sig väldigt infantilt i just sådana här situationer, många skådespel kan bli riktigt tillspetsade om det vill sig. Jag ska åtminstone försöka minnas vår diskussion och bli mer uppriktig nästa gång jag inte vet.  

 

onsdag 15 november 2017

När orden börjar sakna sin betydelse


Alla minns säkert läraren som hade sina manér under lektionerna. Som elev hade man svårt att koncentrera sig på den pågående undervisningen, man väntade istället på följande gång hen skulle uträtta sin ritual, vad det nu än må ha varit. En av mina professorer brukade ha som vana att skriva en ytterst svårläst, liten text på tavlan under sina föreläsningar. Varje gång när han närmade sig tavlan snuddade hans huvud vid tofsen på bandet som hängde ner från projektorduken. Det blev lite av en lek för mig att följa med hur många gånger han vidrörde bandet. Som att sitta och dra streck på pappret varje gång det skedde. Det nästan obegripliga som stod på tavlan har inte etsat sig i mitt minne. Förutom bandet minns jag att han var väldigt trevlig.

Jag tror inte att jag var ensam i mina iakttagelser, inte heller med den avbrutna koncentrationen. Så fungerar många av oss, har själv beundrat dem som klanderfritt kan koncentrera sig på det väsentliga och inte irrar som jag ofta gör. Men när någonting blir ointressant och någonting helt annat intressant så är man där.

Tänker jag på arbetslivet så blir jag ofta betänksam när vissa ord och termer nästan används som slagord för att övertyga arbetstagarna om att stora förändringar står att vänta. Nya termer smyger plötsligt in i sammanhangen, men kanske inte alltid så att de utan vidare passar in. För att bara nämna två kommer jag t.ex. att tänka på ord som avoimuus och ketteryys som för tillfället används konstant i det finska arbetslivet.

Översatta till svenska kan man kanske tala om öppenhet och smidighet. Med öppenhet kan man väl mena otaliga saker, t.ex. allt från ett företags redovisningsprinciper till det att man accepterar oliktänkande. Det låter fint och festligt när man talar om att man ska inleda en öppen dialog, men betyder det i så fall att den inte fanns tidigare och hur kommer man då att sätta planen i verket? Finns det bevis på att allt kan bli mycket mer öppnare på arbetsplatsen innan följande modeterm hinner ta över? På många ställen har diskussionen säkert behövts och lett till förändringar om man har haft den goda viljan, men antagligen känner många säkert också igen situationen där pratet inte ledde till annat än tomma löften. Förhållanden blir inte bra eller förändras väl inte bara på grund av termer. 

När man i Finland talar om ketterä johtaminen säger man agilt ledarskap i Sverige. Orden härstammar från engelskans agility och har sitt ursprung i IT-världen sedan början på 2000-talet. Grundtanken är det inget fel på, organisationen ska reagera smidigt, agilt, på förändringarna i omvärlden. Men när man vill tillämpa den här smidigheten och talar om den lite överallt undrar jag om den alls vinner mark?  

Missförstå mig inte, termer ska finnas till och nya ord ska bildas. De ger ju struktur åt arbetet. Men om man hör ord upprepas för många gånger utan att man samtidigt kan se vilka följderna blir i det egna arbetet börjar de sakna sin betydelse. Det blir samma fenomen som när man sitter och drar streck på pappret, man tappar sitt intresse. Man har sitt fokus på någonting helt annat.     

lördag 4 november 2017

Pensionsfällan


Idag blir det inget om pensionsreformen. Kan inte låta bli att återkomma till det jag tangerade i min senaste blogg. Pensionsfällan. Den borde lyftas fram allt mer, eftersom den kan ha rätt olika dimensioner.

I veckan offentliggjordes skatteuppgifterna i Finland och det brukar ju som känt ge upphov till moraldiskussioner av olika slag. Elitidrottarnas inkomster diskuterades som vanligt, huruvida en del av dem betalar sina skatter utomlands osv. En annan sak som nådde nyhetströskeln var några före detta världsmästare som berättade om hur bedrövlig läsning deras pensionsutdrag är. Att de som unga inte bekymrade sig för sin pension och att de då inte alls förstod sig på saken. Arbetet de gjorde finansierades till stor del genom t.ex. stipendier eller donationer som inte gav dem rätt till pension.

När man i Sverige talar om pensionsfällan kanske man hänvisar till pensionsplaceringarna arbetstagarna själva borde ansvara för, i den s.k. tjänstepensionen. Vi har ju inte samma system här i Finland, tack och lov – tänker jag ibland, utan vår pensionsintjäning är till grunden inkomstrelaterad. Varje gång jag försöker lära mig något om den svenska pensionsmodellen tappar jag tråden ganska fort. Systemet baserar sig till en del på att arbetstagarna själva ska välja hur de vill placera en del av pensionspengarna och det här har lett till pågående diskussioner om i vilken utsträckning alla är kapabla att göra det. Som jag har förstått det gör pensionsbolagen de här placeringarna för kunden ifall hen inte gör det på utsatt tid eller väljer att inte göra det. Det förekommer variationer i de svenska pensionerna beroende på vilka val man har gjort och då talar man alltså i det här hänseendet om pensionsfällan, det är felplaceringarna syftar man på. Här kan det lätt spåra ur igen, märker jag, byråkraten i mig oroar sig för att någon viktig detalj blir osagd och att jag för läsaren bakom ljuset i min text. Ska ändå försöka mitt bästa med att förenkla allt.

Man talar också om pensionsfällan utgående från livssituationer och när det gäller dem är det lätt att dra paralleller till förhållandena i Finland. Och vilka är då de här livssituationerna?

Räknar upp några exempel nedan:
  • Man studerar länge
  • Jobbar svart
  • Är hemma med barn
  • Jobbar deltid t.ex. när barnen är små eller när de egna föräldrarna åldras


Det finns en hel del andra exempel eller fällor man kunde räkna upp, de här är kanske de främsta jag kommer att tänka på. De två sista exemplen berör oftast kvinnor och är värda att lyftas fram. Under de senaste åren har man förbättrat pappornas möjlighet att vara hemma med barnen, men väljer alla att ta vara på den chansen? En del kanske gör det, men jag undrar hur många som utnyttjar ledigheterna till fullo? Man kanske ändå ser tiden hemma med små barn mer som mammornas sak. Attityderna släpar alltid efter. Och det här gäller också kvinnornas. Här behövs mer diskussion också ur pensionsperspektivet. Och till de här punkterna kommer jag säkert ofta att återkomma till, så viktiga är de.   

Jag har själv trampat rakt in i pensionsfällan ett antal gånger redan. Jag studerade länge, var hemma med barnen i flera år och jobbade deltid. Det är lätt att vara efterklok och fundera på vad jag kunde ha gjort annorlunda. Fastän jag tidigare skrev att vi tack och lov inte har samma pensionssystem som svenskarna, eftersom jag upplever det som så främmande och inte förstår mig på det, så kan det ligga något positivt i att vara tvungen att ta ställning till sin kommande pension. I Finland behöver ingen egentligen göra det, vi litar på att vi får det vi ska få – att systemet tar hand om oss. Den här passiva inställningen kanske också leder till att vi inte bekymrar oss för andra fallgropar. Här kunde vi säkert lära oss lite av svenskarna. Borde vi ”marknadsföra” pensionsintjäningen som något annat för att få alla att inse vad följderna med olika avbrott i yrkeskarriären kan medföra? En ung person förknippar ordet pensionsintjäning med något svårbegripligt som har med den ännu mycket avlägsna framtiden att göra, medan ordet placering eller investering med stor sannolikhet är betydligt attraktivare och lättare att förstå. Termerna borde i vilket fall som helst förklaras i folkmun och ändras till något som är  mer överskådligt, så mycket vågar jag påstå, men har tyvärr ännu inget konkret förslag att komma med. Ändras inte termerna borde vi åtminstone klargöra orsakssambanden på ett bättre sätt.  

söndag 29 oktober 2017

17-åringar tjänar in pension – gränsen justerades med ett år

Jag tänker hålla mig till pensionsreformen och dess olika teman i mina blogginlägg ännu under det pågående året. Reformen trädde i kraft 1.1.2017 och börjar allt mer ta sin form när året nu lider mot sitt slut. I arbetet har många pusselbitar fallit på plats, men det finns förstås mycket som ännu måste tillämpas i praktiken.

En nyhet är ändringar i pensionsintjäningen från årets början. Pensionsintjäningen ändrades i princip till 1,5 procent av de årliga inkomsterna, undantag finns men dem går jag inte närmare in på här. Tidigare hade personer som fortsatte att jobba efter den egna pensionsåldern möjlighet att tjäna in 4,5 procent av inkomsterna. Det här har man ersatt med en uppskovsförhöjning som beter sig lite annorlunda. Grundtanken med den nya pensionsintjäningen är att den ska vara jämnare för alla oberoende av ålder.

Att tjäna in pension från 17 års ålder är också en nyhet. Åldersgränsen sänktes med andra ord med ett år. Till år 2005 var gränsen 23 år och den gränsen gäller fortfarande t.ex. för mig som är född på 70-talet. Jag har ibland märkt att en missuppfattning är att intjäningen skulle ändras retroaktivt enligt de nya bestämmelserna, men så är det alltså inte. Det nya nu är att 17-åringar kan tjäna in pension då de sommarjobbar eller har något tidsbundet jobb, naturligtvis också som fast anställda. Det sistnämnda är kanske mindre vanligt.

Själv har jag följt med de senaste diskussionerna om nollavtal som unga ofta kan bli erbjudna då de blir rekryterade. Med en gymnasieelev i huset försöker jag vara lyhörd i de här diskussionerna, man vet ju aldrig. För unga kan det ta flera år innan de får en ordinarie anställning. Orsakerna kan vara flera, man kanske studerar eller är hemma med små barn – det man i Sverige ganska träffande har beskrivit som pensionsfällan. Därför är det synnerligen viktigt att de är medvetna om hurdana följder avtalen kan ha för dem, eftersom det kan ha rent ekonomiska följder. Även sådana som påverkar deras pension i framtiden. Men att en 17-åring idag skulle bekymra sig för sin pension är väl i och för sig en ganska lösryckt tanke? Därför behövs den här informationen redan i inledningsskedet av yrkeskarriären. På den här fronten finns en hel del att förbättra, tycker jag. Det är att ta ansvar för de unga.